Hoe kan ik een auto-rijexamen of bromfiets-rijexamen aanvragen?

Zelf kun je dat niet doen. De rijschool moet dit voor regelen. Maar je moet, bij een autorijexamen, wel eerst de rijschool van je keuze machtigen. Via www.cbr.nl kun je dit met je persoonlijke DigiD code regelen.

In principe moet de rijschool alles voor je doen. Hij heeft daarvoor wel je persoonlijke gegevens nodig, zoals geboortedatum, adres, BSN nummer (sofinummer) enz. Die gegevens krijgt hij van jou, door hem via jouw DigiD-code, te machtigen via de Cbr website. Via deze link krijg je een idee hoe dat gaat: http://www.cbr.nl/brochure.pp?id=91. Met die gegevens kan hij je in de computer van het CBR invoeren. En van daaruit worden dan je examens en toetsten gereserveerd en daarna vastgelegd. En als het goed is krijg je via jouw e-mail automatisch een kopie van deze bevestiging.

Hoe reserveer ik een theorie-examen?

Via www.cbr.nl kun je dat zelf doen. Maar je moet dan wel de beschikking hebben over internet bankieren, en een e-mail adres. Of je laat de rijschool een examen voor je regelen.

Ook dit kan de rijschool voor je doen. Maar dan ben je wel afhankelijk van de tijd en dag die hij voor je reserveert. Handiger is misschien om dit examen zelf te regelen, via de website van het CBR. Je kunt dan zelf zien hoe de wachttijden zijn, wanneer je dus denkt ervoor klaar te zijn. En je weet natuurlijk zelf het beste wanneer je vrij bent van school of werk, welke tijd je dus het beste uitkomt.

Kan iedereen op rijexamen?

Je moet 18 jaar zijn, en door politie/justitie geen rijontzegging hebben. Is er medisch iets aan de hand met je, dan meld je dat aan het CBR, en wordt een oplossing gezocht.

Je moet natuurlijk 18 jaar zijn. Voor de bromfiets natuurlijk 16. En een rijontzegging wil natuurlijk dat je niks mag besturen. Dus ook geen rijles. Lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Vandaar dat je ook een Eigenverklaring moet invullen. Dit is een document met 10 vragen over je gezondheid. Deze vragen kun je op de CBR website opzoeken, als je nieuwsgierig bent. Gewoon heel normale vragen, of je ogen in orde zijn, geen medicamenten hoeft te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, je ledematen gewoon kunt gebruiken enz. Mocht je een vraag met JA moeten beantwoorden, dan hoeft er nog geen probleem te zijn. Samen met het CBR wordt dan bekeken hoe ernstig het is, en welke eventuele aanpassingen aan het voertuig nodig zijn om toch je rijbewijs te halen. Daar zijn geen kosten aan verbonden, service van het CBR. Het kost wel extra tijd. Dus wees slim en neem die vragenlijst al bij de eerste rijles door, zodat ALS er een vraag met JA beantwoord moet worden, je er tijdig bij bent. Zodat wanneer je op examen wil, je ook op examen kan. Want dat medisch traject duurt gewoon een paar weken voordat je het helemaal doorlopen hebt. En die tijd kun je beter in het begin van de rijlessen hebben, dan op het eind, want dan ben je toch nog niet zover dat je al op examen kunt. Een goede rijschool laat je deze vragenlijst dan ook al in het begin van de rijopleiding zien.

Kunnen buitenlanders ook in Nederland examen doen?

Ja. Personen die buiten een EEG land hier komen wonen of werken MOETEN uiteindelijk een Nederlands rijbewijs halen. En daar hoort ook een theorie examen bij.

Mensen die hier wonen of werken en die van een ander EEG-land komen, hoeven hier geen examen te doen. Die kunnen hun buitenlands rijbewijs omruilen tegen een Nederlands rijbewijs. Mensen die van buiten de EEG komen zijn verplicht om, net als de gewone Nederlander, examen te doen. Met of zonder buitenlands rijbewijs, daar wordt niet naar gekeken. Eerst theorie examen doen, kan ook individueel, of met een tolk, en vervolgens het rijexamen. Daar moet wel bij vermeld worden dat deze mensen minsten een half jaar moeten staan ingeschreven bij de gemeente, en in bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Wat is een BNOR examen?

BNOR staat voor: Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid. Vroeger noemde men dat Staatsexamen.

Kan ik ook een BNOR examen doen?

Je zult eerst 4 keer een "normaal" CBR examen moeten hebben gedaan. En als je binnen 5 jaar dan nog niet geslaagd bent, dan kom je automatisch bij de BNOR terecht.

Als je dus na 4 keer nog niet geslaagd bent, is er "iets" met je aan de hand. Door zenuwen waarschijnlijk. Of je rijschool heeft je niet goed opgeleid. In ieder heeft de BNOR examinator extra tijd tot zijn beschikking, om er achter te komen wat de oorzaak is waarom je nog niet geslaagd bent. En je tijdens dit examen zo rustig te houden, dat je deze keer wel slaagt.

Wat kost een BNOR-examen?

Dan moet je even op prijzen klikken, en daar vind je de informatie die je zoekt.

Waarom is een CBR rijexamen zo duur?

De tijd per auto-examen bedraagt 55 minuten. In dat uurtje betaal je de CBR kosten, huur van de lesauto, reserveringskosten, je Eigen Verklaring en 19% BTW. En bij mij kost dat examen €200,-

Ik probeer het uit te leggen. De prijs voor een rijexamen is namelijk opgebouwd uit verschillende onderdelen. En ik neem het jaar 2010 als voorbeeld. Het eerste onderdeel zijn de kosten die het CBR rekent. En die zijn voor de categorie B (auto) €93,15. Dan krijg je te maken met een zogenaamde Eigenverklaring. Dit is een document waar naar je gezondheidstoestand gevraagd wordt. Deze krijg je voor €22,90. Verder krijg je natuurlijk te maken van de huurprijs van de lesauto tijdens dat examen. En volgens de website van het CBR vraagt een gemiddelde rijschool daar ongeveer 1,5 lesuur voor. Dan nog een klein bedrag dat ik maar reserveringskosten noem. Ongeveer €10, -. Dat is een bedrag die staat voor de tijd die men gebruikt achter de computer om jouw theorie / tussentijdse toets / examen te reserveren. En als laatste komt natuurlijk nog de 19% BTW erbij. De CBR tarieven zijn te vinden op deze link: http://www.cbr.nl/brochure/corpd405.pdf

Waar bestaat een lesprijs uit?

De lesprijs bestaat uit loonkosten en autokosten en 19% BTW. En deze onderdelen bestaan natuurlijk ook weer uit verschillende kosten zoals verzekeringen, brandstof enz.

De lesprijs bestaat uit een gedeelte loonkosten, een gedeelte autokosten en natuurlijk de BTW. En om het een beetje aanschouwelijk te maken geef ik gewoon eens een voorbeeld calculatie voor de lesprijs van 2009. En dan ga ik er van uit wat de regering, belastingdienst, de wetgever enz. in het jaar 2008 allemaal voor ons in petto had voor het jaar 2009.

Hoeveel loonkosten per uur zitten in een rijles?

Een rekensommetje. Om te beginnen gaan we eens uit van een gewone werkweek die gebaseerd is op 5 werkdagen in een week. Een werkweek die de gemiddelde Nederlander  heeft. En dan maak ik even geen onderscheid tussen uren die men 's morgens rijd, of 's avonds, of in het weekend, die bij ander beroepsgroepen misschien extra betaald worden, in de vorm van extra toeslagen. Ik houd het dus gemakkelijk. In een jaar werk ik dus 5 dagen per week, dat zijn 52 weken keer 5 dagen is 260 dagen. Daar kunnen we wettelijke vakantiedagen, ATV dagen (arbeidstijdverkorting) en snipperdagen van aftrekken. Dat zijn 28 dagen op een jaar. En daar gaan ook nog eens 6 nationale en Christelijke feestdagen vanaf. Dan blijven dus 226 wettelijk te werken dagen over. In een jaar wordt de gemiddelde Nederlander 7,2 % van de werkdagen ziek. Dat zijn omgerekend 16 dagen in een jaar. Daar zou dan een vervangende uitzendkracht voor ingehuurd worden, om het werk toch door te laten gaan. Want jullie willen toch verder met je rijbewijs. Dan kom ik dus op een totaal van 210 dagen die een gemiddelde Nederlander werkt, en ik voor mijn calculatie dus ook.

Wat wil ik verdienen?

Ik wil toch wel hetzelfde verdienen als een uitzendkracht die net geen €1.600,- per maand verdient in onze branche, en als je daar dus vanuit gaat dan krijg je de volgende rekensom:

 • Het werkgeversdeel van de sociale lasten (1,2% verhoogt ten opzichte van 2007) bedraagt €26.112,-
 • De premie aanvullend pensioen is dan €1.342,-
 • De kosten van de uitzendkracht voor de dagen die ik niet werk bedragen minimaal 3 uur per dag à €35, - per uur, zijn dan 16 dagen keer 8 uur keer €35,- bedraagt €4.480,-
 • Verzekeringspremie die gedurende 2 jaar de loonbetaling bij Arbeidsongeschiktheid van de medewerkers verzorgt (een ongeluk zit in mijn beroep in een klein hoekje) is €1.530,-
 • De totale loonkosten komen op jaarbasis uit op €33.464,-
 • En als ik dat weer ga omrekenen naar per uur, dan krijg je de rekensom:
 • €33.464,- gedeeld door 210 dagen gedeeld door 8 uur is dan afgerond €19,92 per uur exclusief 19% BTW.

Dus de loonkosten per uur rijles bedraagt €19,92 exclusief BTW.

Dan gaan we nu eens verder met het berekenen van de autokosten per uur. De autokosten bedragen €16,82 exclusief BTW per uur. Hoe ben ik nu aan dat bedrag gekomen? Een optelsom van heel veel dingen. Ik zal ze allemaal even noemen:

 • Overheadkosten die doorberekend moeten worden voor het praktijkgedeelte van de rijschool is 0,939 keer €21.389,28 is €20.084,- En daarbij staat 0,939  voor 93,9% van het totaalbedrag €21.389,28. Voor de kosten die doorberekend zouden moeten worden voor de theorieles is dat dus 0,061 (is 0.061= 6,1% van het totaal) van de kosten. En overheadkosten zijn alle algemene kosten die je als bedrijf maakt, die zowel met theorie als praktijk te maken hebben, zoals Fiscaal gebruik kantoor €3.900,- Representatiekosten €1.645,28 Kantoorbehoeften €680, - Abonnementen automatisering €150,- Porti en zegelkosten €400,- Liquiditeitslasten en overige bankkosten €2.250,- P.R kosten (reclame en attenties) €1.400,- Accountants en administratieve kosten €2.500,- Reservering en onderhoud kantoorinventaris €750,- Internet en telefoonkosten en mobiele telefoon €950,- Contributies en abonnementen €425,- Afschrijving kantoorinventaris €1.960,- Renteverlies geïnvesteerd vermogen kantoor €637,- Reservering onderhoud onroerend goed €1.450,- Energie en water inclusief ecotaks €512,- Reservering applicatie €375,- OZB eigenaar en gebruiker (gemiddeld tarief) €930,- Divers onvoorzien €475,-  En als je alles bij elkaar optelt dan kom je uit op €21.389,28
 • Afschrijving van de leswagen €3.503,- per jaar (in 5 jaar afgeschreven). Dit bedrag bestaat uit een kostprijs van de leswagen (zonder BPM, zonder BTW en verwijderingsbijdrage), inclusief rijklaar maken, inclusief inbouw dubbele bediening van €17.515,- (Dit is dus geen Mercedes, of BMW)
 • Afschrijving van BPM (richtgetal over 3 jaar gemiddeld per jaar) €1.312,-
 • Renteverlies geïnvesteerd vermogen van 6,5% van €24.571,77 (dat is de nettoprijs van de dieselauto plus BPM exclusief BTW) is €1.597,17
 • Verzekering (WA plus volledig Casco, inclusief inzittende verzekering, want de klanten in mijn lesauto mogen geen risico lopen) €2.047,58
 • Houderschapsbelasting met provinciale opcenten(gemiddelde, is namelijk per provincie anders) €1.140,-
 • Brandstofkosten (dagprijs per oktober 2008) €4.845,79 Dit bedrag is nu hoger omdat de brandstofprijzen natuurlijk een stuk hoger liggen dan toen. De rekensom van dit bedrag is de volgende: de belastingdienst rekent ons voor dat we per rijles 38 kilometer gemiddeld rijden. Als we 226 dagen, 8 uur per dag, met onze leswagen rijden dan rijden we per jaar: 226 keer 8 uur keer 38 kilometer is 68.704 kilometer per jaar. Daar komt volgens de belastingdienst een gemiddelde bijtelling van 22% privékilometer bij. Of je die rijdt of niet, dat maakt voor de belastingdienst niet uit. 22% van 68.704 km is 15.115 kilometer, waardoor je op een totaal van 68.704 plus 15.115 is 83.819 kilometer komt. Bij een gemiddeld verbruik van 1 liter brandstof op 16 kilometer tegen een prijs van €0,925 exclusief BTW per liter diesel is dan 83.819 kilometer gedeeld door 16 km/per liter is 5.238,69 keer 0,925 is €4845,79
 • Onderhoud divers en garage €2.311,-
 • Onvoorzien €250,-

Alles bij elkaar opgeteld zijn de autokosten dus €20.084,53 plus €3.503,- plus €1.312,- plus €1.597,17 plus €2.047,58 plus €1.140,- plus €4.845,79 plus €2.311,- plus €250,- maakt €37.090,54

De enkele kilometerprijs wordt dan €37.091,07 gedeeld door 83.819 totale kilometers is €0,4425138 per kilometer. En deze prijs keer 38 kilometer die we per rijles rijden, maakt dat de totale autokosten per rijles €16,82 bedragen.

En als die de loonkosten van €19,92 en de autokosten van €16,82 bij elkaar optelt kom je op €36,74 exclusief BTW. De BTW is 19% van €36,74 en dat maakt een bedrag van €6,98 die dan bij de €36,74 moet optellen waardoor je dan een prijs inclusief BTW krijgt van €43,72. Dan weet je dus dat als iemand €35,- rekent voor een rijles, er ergens iets niet klopt.

 0TW5295Kan ik bij U theorielessen volgen?

Natuurlijk kun je bij mij theorielessen volgen. Een rijschool die leerlingen alleen maar een theorieboek of cd verkopen, en ze het dan maar zelf laten uitzoeken, vind ik geen goede zaak.

Steeds minder rijscholen geven nog theorieles. Ze vinden het lastig, hebben geen tijd of geen ruimte. Men geeft leerlingen een boek of CD mee naar huis, die je ook nog zelf moet kopen, en daar moeten ze het dan mee doen. Uitleggen of vragen als je iets niet begrijpt is er dus niet meer bij. Ik vind de theorieles wel belangrijk. Ik zie het als een basis van waaruit de praktijk is opgebouwd. Zit de theorie niet goed in je hoofd, dan kom je het later in de praktijk wel tegen. En daarom moeten leerlingen de kans krijgen om iets te kunnen vragen als men iets niet begrijpt. Of de mogelijkheid bieden iets te kunnen vragen, omdat men gewoon moeite heeft om het allemaal via de droge stof van een boek te begrijpen. Bewegende beelden op een scherm via televisie (de theorieles) of computer (examentraining) maakt het toch aanschouwelijker, en dus gemakkelijker te begrijpen. De theoriecursussen geef ik op mijn thuisadres. Daar heb ik een apart theorielokaal ingericht, waar het tijdens de theorieles best gezellig kan zijn. En waar moet je dan zijn? Bij mij thuis op het volgende adres: Mamelis 17a, postcode: 6295 NA in Lemiers. Telefoon: 043-3066402. Dit is de grote rijksweg van Maastricht(Gulpen, Nijswiller) naar Vaals. Dan zie je het vanzelf aan je rechterhand liggen als je van Vaals richting Nijswiller gaat.

Wat kost dat?

De totaalprijs voor een complete cursus bedraagt € 75,-  Dus inclusief boeken en oefen-cd, die je van ons te leen krijgt. Een enkele theorieles, om bijvoorbeeld een theorie-examen te oefenen, kost  € 7,50. Voor verdere informatie kun je ook op prijzen klikken.

Je hebt dus de mogelijkheid om een complete cursus bij ons te volgen, en dan moet je in principe op een 10-tal lessen rekenen. Daar reken ik een vaste cursusprijs van € 75,-  voor. Je kunt ook kiezen om de theorie zelf thuis te leren. Maar bedenk wel dat je het ook moet doen. Want als we straks in de opleiding op willen gaan voor een tussentijdse toets (TTT) of rijexamen, dan moet je in bezit zijn van je theoriecertificaat. Heb je die niet, dan kun je ook geen examen doen. En als je van jezelf weet dat je niet zo'n zelfstandig lerend persoon bent, geef ik altijd het advies om dan maar naar de theorieles te komen, want dan DOE je tenminste iets. Ben je echter iemand die het wel alleen kan, prima. Ik help je eventueel wel met de aanschaf van het juiste lesmateriaal, als er in je familie of kennissenkring niemand is die je aan 2de hands lesboeken of zo kan helpen. En dan kun je altijd nog af en toe eens komen oefenen bij ons, om te weten hoe je ervoor staat met je theoriekennis. Zeker als je vlak voor je theorie-examen staat. Maar voor die lessen betaal je natuurlijk wel een "losse" theorieles prijs van € 7,50 per keer.

Waar en wanneer is de theorieles?

Op woensdagavond vanaf 18.15 uur. In mijn theorielokaal,  op mijn thuisadres Mamelis 17a , 6295 NA te Lemiers.

Mocht het door omstandigheden eens niet op woensdag avond door kunnen gaan, bijvoorbeeld doordat het op een feestdag zoals Koninginnedag valt, dan maken we onderling wel een afspraak wanneer we die les kunnen inhalen. En was je van plan om je rijopleiding wat sneller achter elkaar te plannen, begin dan op tijd met je theorie. Begin dan al met de cursus, 1 of 2 maanden voordat je met rijlessen wil beginnen. Dan heb je het theoriecertificaat tenminste op tijd, zodat je de rijopleiding zonder onderbrekingen af kunt maken.

Hoelang duurt die theorieles?

Dat hangt natuurlijk een beetje van de les af, die we op dan moment behandelen. Maar als we om 18.15 uur beginnen dan hopen we toch tegen 19.45 uur klaar te zijn.

Dus ongeveer 90 minuten per les. Dat hangt een beetje van de lesstof af. De ene les is iets moeilijker dan de andere. De ene keer ben je dus iets sneller klaar, en de andere keer iets langer. En voor de examentraining maken we misschien nog aparte afspraken met je, en dan kun je ook wel op 90 minuten rekenen.

Geeft U ook theorielessen voor het bromfietsrijbewijs?

Ja, ook dat is mogelijk. Op de theorieavond kun je ook voor bromfietsvragen bij ons terecht. Een losse les kost € 7,50.

De ervaring leert dat een paar losse lessen meestal voldoende zijn. Bedoelt om bromfietsexamens te oefenen. Want thuis leren is natuurlijk gemakkelijk, maar een bevestiging krijgen dat je prima op weg bent, is natuurlijk goed voor je zelfvertrouwen. En je kunt dan ook met al je vragen terecht die je thuis zoal bent tegen gekomen.

Hoe reserveer ik een theorie-examen?

Via de website www.cbr.nl kun je dit zelf regelen. Mits je de beschikking hebt over internetbankieren, een Digi D bezit en je bsn nummer (sofinummer) bij de hand hebt. Of de rijschool kan dat ook voor je doen.

Handiger is waarschijnlijk als je het zelf via internet regelt. Je gaat als volgt tewerk: eerst naar de site van het Cbr gaan. Dan klikken op het blauwe blok in het midden van de pagina, waar theorie reserveren / status staat. Dan klikken op het blauwe geschreven Reserveer hier zelf online. Op de volgende pagina staat: Mijn persoonlijk overzicht. Daar kun je een rijschool machtigen door in te loggen met je Digi D code. Invullen: Rijschoolnummer 0575A8, het nummer van mijn rijschool. Verder kun je onderaan de pagina klikken op: Reserveer nu uw examen. De rest volgt vanzelf als je door hun menu gaat.

Hoe vraag ik een Digi D code aan?

Door op de link te klikken, Digi D code aanvragen, kom je op de site waar je dat online regelen kunt.

Wat kost een theorie-examen?

Door even op Tarieven Cbr te klikken kun je zien wat nu een CBR theorie examen kost.

Kan ik ook een theorie examen doen in een andere taal? 

Ja, dat kan. Een Engels of Turks examen is altijd mogelijk. Tegen normale tarieven. Voor andere talen dient U sinds 1 januari 2011 gebruik te maken van een tolk die aangesloten is bij het bureau TolkenNet.

De website waar U deze tolk moet reserveren is www.tolkennet.nl/cbr met als doel de bewaking van de betrouwbaarheid en uniformiteit van de vertalingen bij het theorie-examen. De rijschool reserveert eerst een individueel examen voor je. Want dat kun je zelf niet doen. Vervolgens reserveer je zelf, via de website van TolkenNet, je tolk in je eigen taal, op het tijdstip waarop de rijschool samen met jou het theorie-examen gepland hebt. De kosten bedragen ongeveer € 170,- en die moet je vooraf betalen via internetbankieren of via een acceptgiro. Je mag het dus niet zelf meer regelen, door zelf iemand mee te nemen. Je bent verplicht, door het Cbr, om via TolkenNet een tolk te nemen.
Door even op Tarieven Cbr  te klikken kun je zien wat nu een CBR theorie examen kost.

Door even op prijzen  te klikken kun je zien wat nu een CBR theorie examen kost.

 0TW5263Heeft U ook een auto-rijlespakket?

Ja, dat is ook mogelijk. Om te weten wat het kost moet je even op prijzen klikken.

Waar bestaat het auto-rijlespakket uit?

1 theoriecursus (zie theorie) inclusief leerboeken en oefen-cd's , 1 theorie-examen, 1 tussentijdse toets, 1 rijexamen en 30 rijlessen van 60 minuten.

Inclusief een tussentijdse toets? Ja, want ik vind dat je door die toets ook weer rijlessen kunt besparen. Door het CBR rijexamen al eens mee te maken, ook al gebeurt het dan via de toets, leer je toch een hoop extra. Door ervaringen, zoals omgaan met de examinator, die je anders niet zou meemaken. Maar of die 30 rijlessen voldoende zijn? Gemiddeld hebben leerlingen tussen de 35 en 40 rijlessen nodig. Maar doordat we deze rijlessen achter elkaar kunnen plannen, gaat het normaal gesproken iets sneller. Maar toch, 30 rijlessen is iets aan de voorzichtige kant. Ondanks dat, denk ik dat je beter op het einde van het pakket iets tekort komt en dan nog wat losse lessen erbij kunt nemen, dan dat je teveel lessen ingekocht hebt, die achteraf niet nodig waren.

Waar bestaat een theorie-pakket uit?

Een theorie-pakket bestaat uit een cursus van 10 lessen, inclusief examentraining. Daarbij krijg je van ons een theorieboek en oefen-cd's te leen. Voor verder informatie klik je op theorie.

Waar bestaat een bromfiets-pakket uit?

Die informatie vind je het beste door op bromfiets te klikken.

Wat zijn de voordelen van een rijlespakket?

Voor de rijschool is het grootste voordeel dat hij zijn geld al binnen heeft. Want bij een pakket moet meestal vooruit betaald worden. Maar hij kan wel doorwerken met die leerling.

Het voordeel van de klant zou dus het tempo kunnen zijn waarin hij zijn rijbewijs haalt. Door in een korte tijd meerdere lessen te volgen, neemt men de leerstof wel iets sneller in zich op. Als er dan wel een goede planning aan vooraf gaat tenminste. Want op een kortere tijd meer rijlessen, houd ook in dat de theorie sneller behaald moet zijn, want anders kom je planmatig met je Tussen Tijdse Toets of eindexamen niet uit.

Zijn er ook nadelen van een rijlespakket?

Het grootste nadeel is dat je (vaak) alles vooruit moet betalen. Als de rijschool na een aantal rijlessen toch niet bevalt, dan hang je er meestal wel aan vast.

Mooie verkoop praatjes zijn dat, over het algemeen. Snel je rijbewijs halen, maar je moet dan wel een smak geld vooruit betalen. Na een paar lessen merk je pas wat voor instructeur je in huis gehaald hebt. En als hij dan niet bevalt, om wat voor reden ook, dan kom je er misschien niet meer vanaf. Want je hebt je dure geld toch al betaald? Het zou trouwens ook niet de eerste keer zijn, volgens de krantenberichten, dat zo'n rijschool in de tussentijd failliet gaat (of verhuisd) en dat je kunt helemaal fluiten naar je geld en rijlessen.

Is een rijlespakket goedkoper?

Voor een bepaalde prijs krijg je natuurlijk ook maar een bepaalde hoeveelheid lessen. En of die lessen voldoende zijn om je examenniveau te halen, is nog maar de vraag!

Vaak denkt de klant dat hij bij een pakket minder hoeft te betalen, of sneller klaar is. Niet altijd dus. Ook zo'n misverstand. Het ligt er natuurlijk aan welk pakket je koopt. Als je terug rekent naar bijvoorbeeld €750,- euro voor (achteraf gezien) 20 rijlessen, dan betaal je nog steeds voor 1 rijles €37,50 uur. Als je in plaats van 20 rijlessen 19 rijlessen a  €40,- neemt, ben je dus €760,- kwijt. Is dat zoveel meer? En misschien heb je in die 19 lessen wel veel meer geleerd dan in die 20 rijlessen van het zogenaamd gunstige pakket. Dat ligt dus ook aan de rijschool die je les geeft. En op internet kun je niet alles vinden wat je zoekt.

Heb je met een pakket sneller je rijbewijs?

Dat kan natuurlijk wel, want je neemt meer lessen in een kortere tijd . En dan neem je de leerstof normaal gesproken sneller in je op. Maar ieder mens is anders, dus het hoeft niet.

Mensen denken vaak dat een pakket sneller gaat. Ja, zeg ik dan, maar dat hoeft niet. Want als je bij een rijschool te kennen geeft dat je meerdere lessen in een korte tijd wil, omdat je het traject wat sneller wil doorlopen, dan gaat dat ook. Gewoon goede afspraken maken. Bedenk wel dat je zonder theoriecertificaat niet verder kan. Want als je certificaat nog niet behaald is, en je bent wel op niveau, kun je straks eigenlijk niet verder. Een tussentijdse toets of eindexamen kun je dan nog niet afleggen. Bedenk je dus goed, wat je met de theorie doet, voor je met een snelcursus begint.

Waar moet je aan denken bij het kopen van een rijlespakket?

Over het algemeen denken leerlingen dat ze met het kopen van een pakket klaar zijn met alles. En dat is vaak niet zo. Want bij een "goedkoop" pakket (weinig rijlessen) moet je bijna altijd een vervolg pakket erbij kopen. Het examenniveau veranderd namelijk niet.

En daar kijkt een examinator natuurlijk naar. Hij kijkt niet naar het aantal lessen wat een kandidaat gehad heeft, maar naar zijn niveau. Wat veel kandidaten denken is dat je met het kopen van een pakket klaar bent voor je rijbewijs, en dat het voor de rest niets meer kost. En dat ligt er natuurlijk maar aan. Want als de gemiddelde leerling 35 tot 40 rijlessen nodig heeft (ook volgens het CBR), is de kans klein dat jij met 20 rijlessen klaar bent voor het afrijden! Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op, maar over die mensen heb ik het niet. En daar wil ik voor waarschuwen. Als je dus met 20 rijlessen op examen gaat, met het idee dat je er klaar voor bent, wens ik je natuurlijk het allerbeste. Maar ja, als je dan zakt, om vervolgens een herexamen te doen, met 5 lessen bijkopen, om vervolgens weer te zakken, omdat je er nog steeds niet klaar voor bent, daar wil ik je over laten nadenken. Ik wil gewoon dat je weet wat op je afkomt. En je zenuwen worden er ook niet minder door, denk ik.

Wat is een automaat eigenlijk?

Met een automaat bedoelen ze een auto met automatische versnelling.

In deze auto's hoef je dus niet zelf te schakelen. Dat gebeurt automatisch. Je hoeft de versnellingshandel alleen maar in zijn vooruit of achteruit te zetten, en de rest gebeurt automatisch. Je hoeft dus alleen maar gas te geven en te remmen.

Wat is het voordeel van een automaat?

Het grootste voordeel is dat je veel meer aandacht aan het verkeer kunt geven.

Als je dus moeite hebt om al het verkeer om je heen, borden, de weg waar je naar toe moet enz. in je op te nemen, en daar ook nog voor jou de juiste conclusie uit moet trekken, is een automaat misschien handiger. Je krijgt meer tijd voor je kijk- en denkwerk, omdat je over je eigen auto niet meer hoeft na te denken.

Kan ik bij U ook in een automaat rijlessen?

Ja, ik geef ook rijles in een automaat.

En wat kost mij een rijles in de automaat?

Kijk maar eens op mijn website onder prijzen? Daar vind je alles wat je weten wil.

Mag ik, na het behalen van mijn "automaat-rijbewijs",  daarna dan ook in een schakelauto rijden?

Nee, helaas. Dat is niet toegestaan. Dat is dus een nadeel van een automaat-rijbewijs.

Als je het CBR rijexamen op een schakelauto gehaald hebt, dan mag wel in een auto met automatische versnelling rijden. Maar als je het rijexamen in een auto met automatische vernelling behaald hebt, dan mag je ook alleen maar in dat soort auto's aan het verkeer deelnemen.